اسطنبول تركيا

00905523325344

00905526099290

Price Range: From to

Compare Listings

₺565,000
Mars 19 Istanbul Europe / Avcılar

Bed: 1+1 , 2+1 , 3+1 , 4+1

Apartment, Condo

₺565,000

Bed: 1+1 , 2+1 , 3+1 , 4+1

Apartment, Condo

₺350,000
Reform Life Istanbul Europe / Avcılar

Bed: 1+1 , 2+1 , 3+1 , 4+2 , 3+2

Apartment, Condo

₺350,000

Bed: 1+1 , 2+1 , 3+1 , 4+2 , 3+2

Apartment, Condo

₺675,000
Avcılar Garden İstanbul Avrupa / Avcılar
₺675,000

Beds: 2+1 , 3+1

Apartment, Condo

₺491,000
3s Firuze Mansions Istanbul Europe / Avcilar
₺491,000

Bed: 1+1 , 2+1 , 3+1

Apartment, Condo

₺568,000
Avcilar Park Istanbul Europe / Avcilar

Beds: 2+1 , 3+1 , 4+1 , 5+1

Apartment, Condo

₺568,000

Beds: 2+1 , 3+1 , 4+1 , 5+1

Apartment, Condo

₺249,000

Bed: 1+1 , 2+1 , 3+1

Apartment, Condo

Bed: 1 + 1 ، 2 + 1 ، 3 + 1 ، 4 + 1 ، 5 + 1

Apartment, Condo

Bed: 1 + 1 ، 2 + 1 ، 3 + 1 ، 4 + 1 ، 5 + 1

Apartment, Condo

Bed: 1 + 1 ، 2 + 1 ، 3 + 1

Apartment, Condo

Bed: 1 + 1 ، 2 + 1 ، 3 + 1

Apartment, Condo

Bed: 1 + 1 ، 2 + 1 ، 3 + 1 ، 4 + 1 

Apartment, Condo

Bed: 1 + 1 ، 2 + 1 ، 3 + 1 ، 4 + 1 

Apartment, Condo

Beds: 2 + 1 ، 3 + 1 ، 4 + 1

Apartment, Condo

Beds: 2 + 1 ، 3 + 1 ، 4 + 1

Apartment, Condo

Bed:  1 + 1 , 2 + 1 , 3 + 1 , 4 + 1

Apartment, Condo

₺175,000

Bed:  1 + 1 , 2 + 1 , 3 + 1 , 4 + 1

Apartment, Condo